ЕЛА! РЕШИ! ПОБЕДИ! – ЕСЕН: ОНЛАЙН математическо състезание на EasyMath.bg

05.10.2022 г.

На 8 и 9 октомври 2022 r. в платформата https://platform.kyoso.tech/hub ще се проведе поредното издание на онлайн състезанието на ИЗИМАТ.БГ за деца от предучилищен, 1, 2, 3 и 4 клас „Ела! Реши! Победи! Есен“

Повече подробности, регламент и как да запишете детето си за участие прочетете тук: https://easymath.bg/article/159